Przygotowanie językowe i kulturowe – „Kreatywny absolwent na rynku pracy”

Dodano: 27-02-2017

Przygotowanie językowe i kulturowe dla uczestników projektu „Kreatywny absolwent na rynku pracy”

Zajęcia, w ramach przygotowania językowego i kulturowego dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w stażach, rozpoczną się w marcu 2017r., wg harmonogramu:

Kreatywny absolwent – harmonogram przygotowań

Obecność obowiązkowa.