Międzynarodowa konferencja kontaktowa, Saragossa, Hiszpania.

Dodano: 07-02-2017

W dniach 25-27 Stycznia 2017 w Saragossie (Hiszpania) miała miejsce międzynarodowa konferencja kontaktowa „Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact” (Wymiana dobrych praktyk w celu osiągnięcia sukcesu w aplikowaniu projektów, zarządzaniu nimi i ocenie ich wpływu).

            Tematyka wykładów i towarzyszących im warsztatów obejmowała: szkolenie zawodowe w krajach europejskich, doświadczenia w realizacji projektów unijnych, ewaluację umiejętności uczniów, certyfikaty europejskie (m.in. Europass), pomocne platformy internetowe (m.in. eTwinning – platforma współpracy pracowników szkół, EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej, platforma pośrednicząca w poszukiwaniu pracy lub pracownika na terenie całej Europy). Dodatkowym celem było nawiązanie odpowiednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami poszczególnych placówek, które, miejmy nadzieję, zaowocują w przyszłości nowymi projektami europejskimi w naszej szkole.

Miejscem konferencji była malownicza Saragossa w Hiszpanii, a dokładnie Centro Joaquín Roncal CAI – ASC. Jako reprezentant naszej szkoły uczestniczyła w konferencji Anna Ambros.