Rekrutacja uczniów na staże zagraniczne 2016

Dodano: 14-11-2016

Uwaga, wszyscy zainteresowani stażami zagranicznymi! Rusza rekrutacja!

Tytuł projektu: „Kreatywny absolwent na rynku pracy”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Nr projektu: POWERVET-2016-1- PL01-KA102-023900

 

Celem projektu jest rozwój i udoskonalenie ich kompetencji kluczowych, zawodowych, które wpłyną na lepsze dostosowanie się do rynku pracy.

Projekt przewiduje 30 mobilności w tym dla:

  1. 26 dla uczniów Technikum z klas II i III oraz II klasy ZSZ (zawód kucharz) w ramach 4 – tygodniowych staży:

– Belgia – VI 2017 – 4 osoby

– Belgia – VII 2017 – 4 osoby

– Belgia – VIII 2017 – 4 osoby

– Malta – VII 2017 – 4 osoby

– Hiszpania – VII 2017 – 4 osoby

– Turcja – VII/VIII 2017 – 6 osób

  1. 4 uczniów ZSZ (zawód – stolarz, elektryk i mechanik pojazdów samochodowych) w ramach 4 – tygodniowych staży:

– Niemcy – VI/VII 2017 – 4 osoby

 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych – do 5 grudnia 2016 roku – w sekretariacie szkoły

 

Chętni do uczestnictwa w projekcie powinni złożyć w sekretariacie szkoły niezbędne dokumenty, tj.:

– kartę zgłoszenia;

– deklarację uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć przygotowujących do wyjazdu;

– formularz zgłoszeniowy,

– list motywacyjny.

Kandydat, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, zobowiązuje się do zapoznania z  Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Kreatywny absolwent na rynku pracy”, który dostępny jest w sekretariacie szkoły lub u kierownika szkolenia praktycznego.

 

Dokumenty do pobrania (obowiązkowe do rekrutacji) – dostępne są na stronie projektu: PO WER – tytuł projektu