Udział w „XV Konkursie o żywności i żywieniu”

Dodano: 23-03-2016

Dnia 16 marca 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku odbył się „XV Konkurs o żywności i żywieniu”. Organizatorem konkursu był jego gospodarz. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II, III i IV technikum o specjalnościach związanych z żywnością i żywieniem.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką żywieniową, nawiązanie współpracy między szkołami oraz integracja młodzieży uczącej się w szkołach o takim samym profilu.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy III TŻiUG: Aneta Bara oraz z klasy IV b TŻiUG: Katarzyna Arndt i Emilia Ramczyk. Opiekunem grypy była pani Alicja Drzewiecka. W dniu konkursu uczniom towarzyszył p.Remigiusz Kąkol.

Uczestnictwo w konkursie pozwoliło uczniom nawiązać liczne kontakty oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat żywności i żywienia.