Zaproszenie na konferencję na temat opieki/edukacji osób starszych

Dodano: 28-02-2016

Starosta Kartuski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Józefa Wybickiego w Somoninie

zapraszają na konferencję pt.

„Srebrna gospodarka. Wyzwania dla edukacji, polityki społecznej i rynku pracy”,

która odbędzie się 2 marca 2016 r.

w godz. 10.00 – 14.00

w ZSP w Somoninie im. Józefa Wybickiego, ul. Wolności 39.

 

Program spotkania:

9.30 -10.00 Rejestracja uczestników

10.10 Wprowadzenie (Janina Kwiecień – Starosta Kartuski)

10.10 – 10.25 Polityka senioralna w strategii społecznej powiatu kartuskiego (Gabriela Gołata dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach)

10.25 – 10.40 Potrzeby seniorów a możliwości ich zaspokajania z perspektywy doświadczeń gminy Kartuzy (Jan Mazur – dyr. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach)

10.40 – 11.00 Rozwojowa działalność pozarolnicza na terenach wiejskich jako odpowiedź na pilne potrzeby Srebrnej gospodarki (Tadeusz Adamejtis, pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej)

11.00 – 11.15 Dostępność wykwalifikowanych kadr i możliwości współpracy a problemy opieki nad osobami starszymi (Andrzej Byczkowski – dyr. Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie)

11.15– 11.30 Niektóre aspekty działalności podmiotów gospodarczych w branży opiekuńczej i paramedycznej, nakierowanych na potrzeby niesamodzielnych osób starszych (Anna Duraj – Dom Seniora Dąbrówka – Banino)

11.30 – 11.45 Doświadczenia agencji pracy w poszukiwaniu kadr do opieki nad osobami starszymi w kraju i za granicą (Katarzyna Dembs – właścicielka Medicus – Agencji usług opiekuńczo – pielęgniarskich)

11.50 – 12.20 Przerwa kawowa

12.30 – 13.50 Dyskusja:
1. Jak zbudować adekwatną do potrzeb, nowoczesną i rozwojową sieć kształcenia i opieki nad osobami starszymi?
2. Jakie warunki muszą być spełnione, by kształcenie oraz nabywanie umiejętności opieki nad osobami starszymi stało się atrakcyjne zawodowo, a społecznie i gospodarczo – korzystne?
3. Jak animować otoczenie osób starszych, by ich funkcjonowanie było satysfakcjonujące i bezpieczne ekonomicznie?

14.00 Zakończenie spotkania

 

Ze względów organizacyjnych potwierdzenie przybycia prosimy przesłać pod adres:
lp.on1614707453inomo1614707453spsz@1614707453ywodo1614707453wazac1614707453darod1614707453
lub telefonicznie 58 684 09 99

zaproszenie 1