Wywiadówka

Dodano: 14-09-2015

zebranie_rodzicowSpotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas odbędzie się dnia 29.09.2015r. (wtorek) o godz. 17.00 wg porządku:

1. Zebranie ogólne:
– profilaktyka uzależnień (dopalacze, e-papieros, uzależnienie od internetu), część ogólna nie dotyczy klas IV Technikum.

2. Spotkania w klasach:
– klasy IV T (omówienie procedur egzaminów zewnętrznych – maturalnych i zawodowych oraz próbnych egzaminów – wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego) – w spotkaniu, wraz z rodzicami, obowiązkowo uczestniczą uczniowie klasy IV Technikum;
– klasa III ZSZ (omówienie procedur egzaminu) – uczestniczą uczniowie i rodzice;
– klasa I Technikum – diagnoza klas po teście gimnazjalnym – uczestniczą uczniowie i rodzice;
– tajny wybór klasowych rad rodziców;
– przypomnienie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły;
– realizacja treści podstawy programowej, sprawy wychowawcze (strój szkolny i inne);
– dziennik elektroniczny – zasady funkcjonowania;
– podstawowe dokumenty szkoły (statut, regulaminy);
– ankieta dotycząca sytuacji rodzinnej (obecnie);
– zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach trudnych i zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

Zapraszamy!