Ślubowanie klas I 2015/2016

Dodano: 27-09-2015

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych – 24 września 2015’

 

  • Uroczystość poprowadzili: Justyna Bach (II T) i Szymon Peta (II T)
  • Na nasze zaproszenie odpowiedzieli: członek Rady Rodziców p. Jerzy Kreft i przedstawiciele PPSP z Kartuz – zastępca Komendanta PPSP – p. Fryderyk Mach i p. Emilia Stępień
  • Ślubowało 97 uczniów szkoły: 30 z kl. I Technikum i 67 z kl. I a,b Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • I miejsce w „Szkolnym konkursie wiedzy o patronie – Józefie Wybickim” zajęła Aniela Plichta z kl. I ZSZa
  • Sylwetkę patrona przedstawiła Klaudia Węsierska z kl. III T
– Być uczniem to wypełniać uczniowskie obowiązki: uczyć się, szanować innych i pomagać słabszym –