Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Dodano: 07-09-2015

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy uroczystym apelem
1 września o godzinie 9.00

Dyrektor szkoły – Elżbieta Świętoń powitała przybyłych uczniów, szczególnie tych którzy właśnie rozpoczynają naukę w naszej szkole i grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości – przedstawicieli Akademii Morskiej w Gdyni z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w osobach: dr inż. Przemysława Dmowskiego – Prodziekana ds. Studenckich, dr Tomasza Owczarka – Prodziekana ds. Kształcenia i prof. dr hab. inż. Piotra Palicha – Kierownika Katedry Organizacji Usług Turystyczno – Hotelarskich, z którą to uczelnią zamierzamy współpracować.

Pośród twarzy już nam znanych pojawiło się grono nowych pracowników – nauczycieli: Alicja Drzewiecka – technolog – żywieniowiec, Agnieszka Głodowska – doradca zawodowy, Kornel Hinc – fizyk oraz trzech językowców – Martyna Grzędzicka, Anna Ambros i Ewa Klinkosz. Natomiast grono 96 uczniów klas pierwszych utworzyło 3 nowe oddziały, których wychowawcami zostali – p. Mariusz Kocur (kl. I T), p. Monika Dobke (kl. I a ZSZ) i p. Alicja Drzewiecka (kl. I b ZSZ).

Pani Dyrektor, podsumowując okres wakacyjny, wspominała egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów i zakończone praktyki zagraniczne, zaś na rozpoczynający się nowy rok szkolny przedstawiła priorytety MEN, którymi są rozwijanie kompetencji czytelniczych – upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Omówiła też zmiany w ocenianiu i podejściu do kwestii zwolnień z wychowania fizycznego oraz wspomniała o nowych projektach, które będziemy realizować.

Następnie uczniowie kl. II i III Technikum, kończący tym samym rok szkolny 2014/2015 po odbytych praktykach zawodowych, otrzymali świadectwa. Wśród wyróżnionych nagrodą książkową znaleźli się: nominowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów z najwyższą średnią w szkole – Karolina Gruchała z kl. III Ta i Justyna Kowalewska, Kamila Lica i Aneta Skierka z kl. III Tb oraz Agata Stromska z kl. II T. Wśród uczniów, którzy otrzymali Nagrodę Starosty Kartuskiego znaleźli się: absolwenci – Arkadiusz Klein (ZSZ) i Angelika Drawc (T) oraz Justyna Bach z kl.I T, która dostała się również do ogólnopolskiego projektu „Poławiacze Pereł” i Zofia Rzeszutek (II T). Gratulujemy osiągnięć!
Był też czas na przedstawienie 26 uczniów Technikum , którzy w 6 grupach dostali się na staże zagraniczne i zrealizowali praktyki w ramach projektu „Praktyki zagraniczne wartością dodaną w kształceniu zawodowym” w programie Erasmus+, gdyż tego dnia otrzymali Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i wspominali bardzo udany czas pracy, ale i atrakcyjnych wakacji w Belgii, Turcji, Hiszpanii i na Malcie.

Pamiętaliśmy również o 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej, którą to uczciliśmy minutą ciszy, zaś przedstawiciele uczniów z klasy IV z p. Robertem Zielińskim zostali oddelegowani do złożenia kwiatów pod pomnikiem w Somoninie.
Po oficjalnej uroczystości odbyły się spotkania z wychowawcami w klasach.

Jak mówi przysłowie hiszpańskie „czas kosztuje złoto, ale i za złoto czasu nie kupisz”, tak więc życzymy naszym Uczniom, aby dobrze wykorzystali ten nowy rok szkolny – czas intensywniejszego zdobywania wiedzy i nauki.

Powodzenia!