Projekty realizowane w roku szkolnym 2015/2016

Dodano: 19-09-2015

indeks3Projekty realizowane przez szkołę w roku szkolnym 2015/2016

 

– Projekt mobilności Programu Erasmus+, Akcja 1, pt.: „Praktyki zagraniczne wartością dodaną w kształceniu zawodowym”

– Projekt mobilności Programu Erasmus+, Akcja 1, pt.: „Zawodowcy na start”

– Projekt w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+, Akcja 2, pt.: „Nowe technologie a stare budownictwo” (II rok)

– Projekt w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+, Akcja 2, pt.: „Międzyprzedmiotowe podejście do edukacji matematyczno-przyrodniczej w kontekście formalnym i nieformalnym”

– Realizacja Europejskiego Konkursu Gastronomicznego, we współpracy z partnerami zagranicznymi w terminie 20-21.04.2016r.

– Realizacja projektu mobilności w ramach programu Erasmus+: przyjmowanie partnerów zagranicznych – 8 uczniów i 1 nauczyciela w terminie od 13.04.-27.04.2016r.

– Wdrażanie strategii umiędzynarodowienia szkoły w latach 2015-2020.

oferta_projekty_unijne