Zakończenie roku 2014/2015 – Pożegnanie absolwentów ZSZ

Dodano: 02-07-2015

Dnia 26.06.2015r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończących szkołę oraz zakończenie roku szkolnego 2014/2015.
W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście (m.in. poseł na sejm Stanisław Lamczyk, przedstawiciele Cechu Rzemiosł i pracodawców) oraz licznie przybyli rodzice absolwentów.
Uroczystość rozpoczęła się, tradycyjnie już, przemówieniami pani Dyrektor Elżbiety Świętoń i zaproszonych gości. Następnie swoje słowa skierowali do absolwentów wychowawcy Joanna Skrzypkowska i Maria Konkel. Po miłych słowach nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw, wyróżnień i nagród dla uczniów oraz listów gratulacyjnych dla rodziców.
Absolwenci skierowali też kilka ciepłych słów do wychowawców, dyrekcji i nauczycieli oraz uhonorowali ich kwiatami.
Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie klasy II ZSZ a i b. Zaprezentowali oni montaż słowno- muzyczny z elementami prezentacji multimedialnej. Na koniec wręczyli absolwentom pamiątkowe upominki.
Po uroczystości rodziców i gości zaproszono na słodki poczęstunek przy kawie.