Festyn integracyjny przedszkoli

Dodano: 11-06-2015

Sprawozdanie z festynu integracyjnego
zrealizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie nowego oddziału
w przedszkolu specjalnym przy SOSW w Żukowie”

Dnia 2 czerwca 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie przy ul. Wolności 39 odbył się Festyn integracyjny dla podopiecznych przedszkola specjalnego, działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żukowie. W festynie uczestniczyły przedszkolaki, rodzice i najbliżsi dzieci, a także młodsza społeczność SOSW w Żukowie. Po raz pierwszy zaproszono też dzieci (ok. 60) wraz z opiekunami z Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” z Somonina. W festynie wzięło udział ponad 150 osób, w tym 10 podopiecznych oddziału przedszkola specjalnego (3K i 7M) oraz 19 rodziców/opiekunów, którzy są uczestnikami projektu.
Gry i zabawy dla dzieci przygotował oraz poprowadził moderator przy współpracy i pomocy wolontariuszy z ZSP w Somoninie i SOSW Żukowo. Poszczególne konkurencje sprzyjały rozwojowi psychomotorycznemu dzieci, rozwijały w nich poczucie własnej wartości oraz uczyły działania w grupie. Każde dziecko otrzymało nagrody,
zaś po zakończeniu festynu na uczestników czekał poczęstunek.
Głównym celem zorganizowanego zadania było przełamywanie barier integracyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, pokazanie, że osoby niepełnosprawne istnieją i chcą funkcjonować na równi z innymi. Wspólne uczestnictwo rodziców i dzieci w zabawie pozwoliło na pogłębieni więzi łączącej dzieci i rodziców. Festyn był również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami. Taki aktywny udział w życiu przedszkola wzmacnia więź emocjonalną z rodziną i środowiskiem.

Festyn został zorganizowany w ramach projektu pn „Utworzenie nowego oddziału w przedszkolu specjalnym przy SOSW w Żukowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.