Podziękowania dla sponsorów

Dodano: 27-05-2015

indeks

W imieniu społeczności
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie
składam serdeczne podziękowania

sponsorom uroczystości „X-lecia realizacji projektów UE”.

Ofiarność Państwa przyczyniła się do uświetnienia imprezy,
tak ważnej dla naszej społeczności.

 

Z wyrazami wdzięczności
Elżbieta Świętoń
Dyrektor ZSP w Somoninie