Sprawozdanie z profilaktyki – „Przyczyn i skutków alkoholizmu”

Dodano: 18-03-2015

W dniach 9 – 10 marca 2015r. odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz III LO i III Technikum na temat „Przyczyn i skutków alkoholizmu” z profilaktyki uzależnień. W zajęciach brali udział również nauczyciele.
Zajęcia poprowadził terapeuta z Fundacji „Odszukaj siebie” z Poznania, Pan Ryszard Bartkowski, który dzielił się własnym doświadczeniem i wiedzą. Mam nadzieję ze w nowym roku szkolnym Pan Ryszard będzie miał czas, aby ponownie do nas przyjechać.
Dziękuję za udział

Anita Leszkowska – pedagog szkolny