Wyjazd edukacyjny

Dodano: 26-11-2014

W wtorek 25.11.2014r. uczniowie klasy III ZSZa z p. Marią Konkel uczestniczyli w nietypowej lekcji języka polskiego. Odbyła się ona w CIE w Kartuzach na interaktywnej wystawie „Solidarni z…”.

Prócz zwiedzenia wystawy, uczniowie mieli okazję wcielić się w dziennikarzy, redagujących nową gazetę. Sami dobierali tematykę artykułów, określali profil pisma oraz jego szatę graficzną.

W czasie omawiania zajęć, znalazło się też miejsce na dyskusję o współczesnym rozumieniu słowa „solidarność”; rozważania o jej potrzebie solidarności z innymi i określenie grup, z którymi należy się solidaryzować.

Spotkanie było nie tylko wspaniałą lekcją historyczno-patriotyczną, ale i okazją do przemyśleń na temat wartości ogólnoludzkich, etyki, humanizmu.