Światowy Dzień Turystyki w naszej szkole

Dodano: 03-10-2014

Z OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI

25 września 2014 roku, w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki, odbyła się impreza szkolna poświęcona upowszechnianiu projektu Leonardo da Vinci pt.: „Możliwości rozwoju kompetencji XXI wieku wobec oczekiwań rynku pracy”. Uczniowie, uczestniczący w zagranicznych stażach, przedstawili prezentacje multimedialne dotyczące odbytych praktyk. Młodzież opowiedziała o nowych umiejętnościach zawodowych i językowych jakie zdobyła i podwyższyła za granicą, podkreślała również wpływ uczestnictwa w projekcie na rozwój kompetencji personalno – społecznych. Stażyści z podzielili się wrażeniami i wspomnieniami z wycieczek, realizowanych w ramach przygotowania kulturowego, a następnie szczerze zachęcali do uczestnictwa w następnych projektach.

Drugim punktem programu imprezy był V finał szkolnego konkursu wiedzy o krajach partnerskich programu Leonardo da Vinci, który poprzedzony był eliminacjami przeprowadzonymi w klasach I, II i III technikum. Do finału dostało się 23 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach klasy. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o: Belgii, Hiszpanii, Turcji i Malcie.
Uczestnicy finału odpowiadali na pytania dotyczące: kuchni, atrakcji turystycznych, gospodarki i geografii wymienionych krajów.
I miejsce zdobyła Paulina Abramowska z klasy IT, II miejsce Paweł Noch z klasy IIT, natomiast III miejsce zajęła Zosia Rzeszutek również z klasy II T.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców.