Matura 2015

Dodano: 08-10-2014

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 znaleźć można na stronie CKE:

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left

 

Ponadto w przygotowaniach do egzaminu maturalnego korzystać można z materiałów zamieszczonych na stronie CKE:
1) informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów;
2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania);
3) przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z rozwiązaniami;
4) przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.