Dzień Przedsiębiorczości

Dodano: 02-10-2014

cccc
 Dzień Przedsiębiorczości i debata pt. „Młodzież aktywna, bez uprzedzeń, bez stereotypów płciowych na europejskim rynku pracy”

Z okazji Dnia Przedsiębiorczości obchodzonego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie 16 października 2014 roku odbyła się debata pt. „Młodzież aktywna, bez uprzedzeń, bez stereotypów płciowych na europejskim rynku pracy”. W przedsięwzięciu oprócz uczniów ze szkoły-gospodarza brało także udział po 4 uczniów z 5 innych szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnakształacących w Kartuzach, Zespół Szkół Zawodowych i ogólnokształcących w Żukowie, Zespół Szkół Ponadgimnazajalnych w sierakowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie oraz 2 szkół gimnazjalnych: Zespół Szkół w Somoninie – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II i Zespół Szkół w Goręczynie – Gimnazjum Publiczne im. Ziemi Kaszubskiej.

Zanim uczniowie zaczęli dyskutować zostali przywitani przez dyrektora szkoły, panią Elżbietę Świętoń a następnie pan Sławomir Pek, właściciel firmy „Damptour” jak również absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie, opowiedział o swojej karierze zawodowej, przybliżając młodym ludziom blaski i cienie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po prelekcji kreatywnego przedsiębiorcy młodzież przedstawiła prezentacje dotyczące praktyk zagranicznych, realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z programu „Uczenie się przez całe życie”. Uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie zaprezentowały swoje praktyki na Malcie, które odbyły się w ramach projektu „Możliwości rozwoju kompetencji XXI wieku na europejskim rynku pracy”, natomiast młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach podzieliła się z zebranymi swoimi doświadczeniami z praktyk w Anglii i Francji.

Po wymianie doświadczeń uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, z których każda miała przedyskutować a następnie zaprezentować na forum wyniki dyskusji na jeden z wylosowanych tematów:
1. Rodzaje kompetencji społecznych – krótka charakterystyka.
2. Znaczenie kompetencji społecznych dla funkcjonowania na europejskim rynku pracy.
3. Wymogi współczesnego rynku pracy.
4. Sylwetka pracownika idealnego.

Uczestnicy bardzo ambitnie i kreatywnie podeszli do tego wyzwania. Po kilkunastu minutach każda z grup przedstawiła wyniki swojej pracy. Wśród najważniejszych kompetencji społecznych dla kształtowania własnej kariery zawodowej, uczestnicy wymieniali umiejętności komunikacji, szczególnie w językach obcych, mobilność, elastyczność, zdolności autoprezentacji i asertywność. Uczestnicy stwierdzili, że współczesny rynek pracy wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale także umiejętności dobrej organizacji własnej pracy, dyspozycyjności i otwartości na wyzwania. Idealny pracownik, zdaniem młodzieży jest uczciwy, zaradny, dobrze wykwalifikowany, komunikatywny, kreatywny, dobrze zorganizowany i potrafiący współpracować w grupie.

Podsumowując debatę, młodzież doszła do wniosku, że polska szkoła, choć nie jest idealna to jednak coraz lepiej przygotowuje młodych ludzi do wkroczenia na rynek pracy i sprawnego funkcjonowania na nim, dając możliwości kształtowania nie tylko umiejętności i kompetencji zawodowych ale też społecznych. Młodzi ludzie widzą sens organizowania takich spotkań, ponieważ jest to dla nich szansa wymiany doświadczeń z innymi uczniami oraz możliwość przełamania bariery strachu przed wystąpieniami publicznymi. Za rok znów będą mieli sposobność doskonalenia swoich umiejętności społecznych na kolejnej debacie.

Opracowanie: Sylwia Woelke, doradca zawodowy w ZSP w Somoninie