Karta menu dla technikum – praktyki zagraniczne

Dodano: 04-09-2014

IMG_5566-SMILE

Wytyczne dotyczące sporządzenia kart menu i prezentacji do projektu
„Możliwości rozwoju kompetencji XXI wieku wobec oczekiwań rynku pracy”:
Karty menu oraz prezentację należy przygotować do 12.09.2014 r w konsultacji z opiekunami grup.
Prezentacje oraz karty menu przygotowujemy na podstawie wytycznych, które zostały załączone.
Dodatkowo na początku zawrzeć należy cele, a na końcu rezultaty.