Inauguracja roku szkolnego 2014/15

Dodano: 04-09-2014

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Uroczysty apel dnia 1 września 2014r. o godzinie 9.15 rozpoczęła pani Dyrektor – Elżbieta Świętoń. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu przywitała wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Pośród twarzy już nam znanych znaleźli się nowi pracownicy: p. Sylwia Woelke jako doradca zawodowy, p. Anna Modrzejewska jako psycholog szkolny i p. Przemysław Maciąg – nauczyciel religii, a 97 uczniów przyjętych do klasy pierwszej utworzyło 3 nowe oddziały. Wychowawcami nowych klas zostali – I T p. Judyta Ducher, I ZSZa p. Anita Leszkowska, a I ZSZb p. Robert Zieliński.

Pani Dyrektor dokonała krótkiego podsumowania okresu wakacyjnego, informując o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów, o zakończonych praktykach zagranicznych; zwróciła też uwagę, iż naszym priorytetem w tym roku szkolnym musi być poprawa wyników egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego. Poinformowała nas również o wygranych projektach: pierwszy na praktyki zagraniczne dla 20 uczniów szkoły hotelarskiej i 6 uczniów z TŻiUG i drugi 3-letni projekt „Plus – Energie – Hause” dotyczący nowych technologii w starym budownictwie, dla T i ZSZ.

Następnie uczniowie kl. II i III Technikum, kończący rok szkolny 2013/2014, otrzymali świadectwa. Wśród wyróżnionych nagrodą książkową znaleźli się: Monika Pestka, Szymon Kreft i Emilia Ramczyk z kl. II T oraz Angelika Drawc i Dominika Wrońska z kl. III T. Angelika Drawc, jako najlepsza uczennica szkoły, jest nominowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów, a Nagroda Starosty Kartuskiego za osiągnięcia i zainteresowania sportowe i artystyczne przyznana została 6 uczniom naszej szkoły: Dominice Wrońskiej, Agacie Benkowskiej i Natalii Myszk z kl. III T, Zofii Rzeszutek (I T) i Robertowi Wrońskiemu (II ZSZa) oraz absolwentowi ZSZ – Maciejowi Arndt.

Kierownik Szkolenia Praktycznego – Beata Kramp podsumowała tegoroczne krajowe praktyki zawodowe, realizowane w 14 hotelach, w których brało udział i ukończyło z pozytywną oceną 81 uczniów z kl. II i III Technikum naszej szkoły. Na wyróżnienie przez pracodawców zasłużyła szczególnie Daniela Gołąbek z kl. III. Ponadto 16 uczniów z TŻ i TOUG uczestniczyło w zagranicznych praktykach, realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci, przebywając na czterotygodniowym stażu w Belgii, Turcji i na Malcie. Odebrali oni certyfikaty i otrzymali pochwałę od Pani Dyrektor za zachowanie.

Następnie głos zabrał nasz gość p. Marian Kwidziński – zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, który poinformował uczniów o możliwości dalszej współpracy i szkoleń.

W dalszej części uroczystości uczciliśmy minutą ciszy bohaterów, zaginionych i pomordowanych, okresu II wojny światowej i obecnej niepokojącej sytuacji geopolitycznej na świecie i u naszych sąsiadów – Ukraińców. Z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej nasi uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem w Somoninie, a druga delegacja udała się na uroczystości do Kartuz.

Na tym zakończyła się część oficjalna, a uczniowie wciąż jeszcze pełni różnych emocji, ale też radośni i z nadzieją na dobry rok udali się na spotkanie ze swoimi wychowawcami. Tego im szczególnie życzymy – dobrego roku, satysfakcjonujących wyników swojej pracy, wielu ciekawych przygód i dobrych wrażeń.

Hanna Penkowska