Dzień Sybiraka – Szymbark

Dodano: 17-09-2014

Dzisiaj – 17 września 2014r. – uczniowie klasy II ZSZb (kucharze) z p. Marią Konkel uczestniczyli w obchodach XI Światowego Dnia Sybiraka w Szymbarku.
Impreza, jak co roku, przebiegała w bardzo uroczystej, patriotycznej atmosferze. Tym razem gościem specjalnym uroczystości była pani Anna Maria Anders (córka gen. Andersa), która w słowach skierowanych do zebranych podkreśliła wagę pamięci historycznej i szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń. Wśród licznie zebranych gości specjalnych, prócz samych Sybiraków i ich rodzin, był też prezydent Lech Wałęsa.
W programie uroczystości znalazły się m.in. msza św. polowa z oprawą wojskową, apel poległych, koncert zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz wręczenie odznak i nagród. Aura dopisała, więc udział w obchodach był dla naszej grupy nie tylko lekcją historii, ale i prawdziwą przyjemnością zwiedzania obiektów ulokowanych na terenie CEiPR.
Spędziliśmy więc miłe popołudnie w ciepłych promieniach wrześniowego słońca, poznawaliśmy losy Sybiraków i oddaliśmy cześć często anonimowym patriotom.