Festyn integracyjny

Dodano: 10-06-2014

W dniu 30 maja 2014 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Somoninie przy ul. Wolności 39 odbył się Festyn integracyjny dla podopiecznych przedszkola specjalnego, działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żukowie. W festynie uczestniczyły przedszkolaki, rodzice i najbliżsi dzieci, a także młodsza społeczność SOSW w Żukowie. W festynie wzięło udział blisko 80 osób, w tym 10 podopiecznych oddziału przedszkola specjalnego (3K i 7M) oraz 19 rodziców/opiekunów, którzy są uczestnikami projektu.

Gry i zabawy dla dzieci przygotował oraz poprowadził moderator przy współpracy i pomocy wolontariuszy z ZSP w Somoninie. Poszczególne konkurencje sprzyjały rozwojowi psychomotorycznemu dzieci, rozwijały w nich poczucie własnej wartości oraz uczyły działania w grupie. Każde dziecko otrzymało nagrody,
zaś po zakończeniu festynu na uczestników czekał poczęstunek.

Głównym celem zorganizowanego zadania było przełamywanie barier integracyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Wspólne uczestnictwo rodziców i dzieci w konkurencjach pozwoliło na pogłębieni więzi łączącej dzieci i rodziców. Festyn był również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami.

Festyn został zorganizowany w ramach projektu pn „Utworzenie nowego oddziału w przedszkolu specjalnym przy SOSW w Żukowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.