WIZYTA NAUCZYCIELI ZE SZKOŁY Z VOLOS

Dodano: 15-04-2014

WIZYTA NAUCZYCIELI ZE SZKOŁY Z VOLOS (GRECJA)

W DNIACH OD 22.04.2014 – 28.04.2014

 

Szkoła ponadgimnazjalna z Volos 1 st Vocational Education School (Epal) kształci młodzież i dorosłych na poziomie szkoły średniej i zawodowej. Przygotowuje uczniów do branży budowlanej i usługowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie oraz Powiat Kartuski współpracuje z dyrektorem tej szkoły od 10 lat.

Nauczyciele z Volos realizowali w naszym powiecie program LdV – VETPRO (poznawali system kształcenia ponadgimnazjalnego, wyposażenie szkół Powiatu Kartuskiego, sposoby przygotowania do egzaminu zawodowego, współpracę z pracodawcami, w tym z Cechem Rzemiosł Różnych, wspomaganie szkół przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, działalność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie, Centrum Kultury w Somoninie, funkcjonowanie klasy integracyjnej w LO w Kartuzach, realizację projektów w ramach różnych programów).

Ponadto goście poznawali kulturę i zabytki regionu, m.in. odwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, uczestniczyli w wieczorze regionalnym, zwiedzali również : Gdańsk, Sopot, Sztutowo i Malbork.

Odbyły się również spotkania z władzami powiatu, gminy oraz z dyrektorami i nauczycielami szkół.

Goście wrócili do Grecji zachwyceni naszą gościnnością i pod wrażeniem rozwoju gospodarczego oraz przemian, jakie zauważyli w naszym kraju. Kolejna wizyta naszych partnerów to również wielkie doświadczenie i wyzwanie dla nas jako gospodarzy.