Rekomendacja dla szkoły

Dodano: 10-03-2014

Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie 10 marca 2014 będzie datą, która na zawsze wpisze się w historię placówki. Tego dnia  otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Kucharzy Polskich  i Pomorskiej Akademii Kulinarnej tablicę rekomendującą naszą szkołę, której  nadano tytuł „Kuźnia Talentów Kulinarnych”. Na uroczystość przybyło wielu gości m. in. Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich- Krzysztof Szulborski, Vice prezes – Wojciech Dembowski, sekretarz Andrzej Ławniczak.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem gości przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie –  Elżbietę Świętoń, która była niezwykle dumna z otrzymania rekomendacji. Następnie wystąpił wiceprezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich – Wojciech Dembowski. Podkreślał on, jak ważną rolą jest uczestnictwo młodzieży w konkursach i pozyskiwanie doświadczenia. Również głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich- Krzysztof Szulborski, który wyjaśnił, dlaczego przyznał naszej szkole tak szczególne wyróżnienie i podkreślił wyjątkowość naszej placówki oraz ambicje dyrekcji i nauczycieli. Stwierdził, że jest dumny z tego powodu, że  może nadać rekomendację szkole wyróżniającej się w środowisku. Jesteśmy drugą placówką w województwie, która otrzymała takie wyróżnienie. Mamy nadzieję że dzięki patronatowi Stowarzyszenia Kucharzy Polskich współpraca z kucharzami ulegnie wzmocnieniu i z tej szkoły wyjdą młodzi ludzie z pasją, którzy będą się realizować jako kucharze świata.

Przed szkołą nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie –  Elżbietę Świętoń, reprezentantów Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, wójta Gminy Somonino i Panią Starostę Janinę Kwiecień.

Miłym akcentem okazało się przedstawienie „Wesołe kumoszki z Windsoru”, w którym wystąpili uczniowie z kółka teatralnego działającego w ZSP w Somoninie.