Konkurs Autoprezentacja

Dodano: 04-12-2013

Dnia 3 grudnia 2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie uczestniczyło w III Powiatowym konkursie pt. Autoprezentacja” organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach. Reprezentantem naszej szkoły był uczeń III Technikum Tomasz Krefta.

Celem konkursu było uczestniczenie w symulowanych rozmowach kwalifikacyjnych. Komisja konkursowa składała z praktyków w tej dziedzinie. Uczestnik  po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał od członków komisji informację zwrotną dotyczącą swojego wystąpienia (mocne i słabe strony). 
Udział w konkursie Tomasza Krefta  był dobrym sprawdzianem przed prawdziwą rozmową kwalifikacyjną.