Ślubowanie klas I

Dodano: 02-10-2013

 

27 września 2013 w ZSP w Somoninie odbyło się tradycyjne już ślubowanie uczniów klas pierwszych.  Jak co roku uroczystość połączona została z Dniem Patrona – Józefa Wybickiego, przypadającym 29 września.

Uroczystość szkolną swym udziałem zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych – Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego p. Janusz Bystron oraz radna powiatowa p. Iwona Formela; zaprzyjaźnieni ze szkołą przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach – Komendant p. Edmund Kwidziński oraz Zastępca Komendanta p. Marian Kwidziński; nie zawiedli również przedstawiciele Rady Rodziców oraz lokalnych mediów. Wszystkich zebranych serdecznie powitała dyrektor Elżbieta Świętoń, wyrażając radość z okazji do spotkania i towarzyszenia uczniom w tym szczególnym dla nich i Szkoły dniu.

Gdy zabrzmiała rota ślubowania, pierwszoklasiści z ogromnym przejęciem powtarzali jej słowa w obliczu sztandaru i całej społeczności szkolnej. Swoją postawą podczas tej uroczystej chwili dowiedli, że przysięgę i obowiązki z niej wynikające traktują z należytym szacunkiem. Zobowiązując się m.in. do naśladowania patrona szkoły, podjęli się trudnej roli, co zapewne uświadomiły wszystkim losy i dokonania Józefa Wybickiego, przypomniane przez uczniów klasy III T – Dominikę Wrońską i Piotra Wiczkowskiego.

Dla pierwszoklasistów były one jednak doskonale znane, gdyż zgodnie z tradycją Szkoły, nim wstąpili w szranki jej pełnoprawnych członków, musieli zapoznać się z sylwetką patrona i wykazać się wiedzą o nim w szkolnym konkursie. Spośród wszystkich uczniów klas pierwszych najlepiej z tego zadania wywiązali się: Rafał Ostoja-Lniski (z klasy I ZSZa), Justyna Drewa (I ZSZa) i Kornelia Lubocka (I T). Podczas uroczystości laureaci „Szkolnego konkursu wiedzy o patronie – Józefie Wybickim” otrzymali z rąk pani dyrektor pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Uroczystość zakończyła się równie miłym akcentem – kwiatami, życzeniami i gromkim „Sto lat…” dla p. dyrektor Elżbiety Świętoń, która w tym dniu obchodziła swoje urodziny.

W roku szkolnym 2013/2014 społeczność uczniowska ZSP w Somoninie powiększyła się o 89 osób: 31 uczniów klasy I ZSZa, 31 uczniów klasy I ZSZb oraz 27 uczniów klasy I T.

Wszystkim pierwszakom życzymy sukcesów w nauce!