Kontakt Bus

Dodano: 22-10-2013

Głównym celem programu wczesnej interwencji „Kontakt -bus” jest ograniczanie wśród dzieci i młodzieży liczby zachowań ryzykownych, przede wszystkim sięgania po substancje psychoaktywne – narkotyki, alkohol i papierosy. Realizacja programu polega na bezpośrednim dotarciu młodzieży, pogłębianiu kontaktu i stopniowym rozpoznawaniu potrzeb poszczególnych środowisk, a następnie udzielaniu podstawowych porad psychologicznych, dostarczaniu niezbędnej wiedzy na temat uzależnień oraz wskazaniu miejsc, w których możliwe jest otrzymanie specjalistycznej pomocy.

"Kontakt – Bus" dociera łatwo wszędzie tam gdzie znajdują się młodzi ludzie, bez ingerencji i przymusu może lansować postawy wolne od narkotyków, oferować możliwości spędzania czasu wolnego, dostarczać informacji o źródłach możliwej pomocy. Kontakt – bus jest odpowiednio wyposażony w sprzęt sportowy, rekreacyjny. Pracownicy i wolontariusze programu są specjalnie przeszkoleni w programie Szkoły Animatorów Profilaktyki.