NOWY KIERUNEK!! Technik turystyki wiejskiej

Dodano: 01-07-2013

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie wprowadza od roku szkolnego 2013/2014 nowy kierunek w formie zaocznej.

Nauka w szkole trwa 2 lata i  ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;

2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;

3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;

4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Miejsce pracy:

Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.


Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje PEŁNE UPRAWNIENIA ROLNICZE uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

PRZYJDŹ! ZOBACZ  i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.