Bałtycki Festiwal Nauki

Dodano: 24-05-2013

W dniu 24.05.2013r. 5 uczniów z klasy II T wraz z opiekunem P. Anna Krokocką brało udział w wyjeździe organizowanym przez I LO w Kartuzach na Bałtycki Festiwal Nauki. Na początku pojechaliśmy na Wydział Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zobaczyliśmy wystawę pt.: Niezwykłe i nieznane ryby z Zatoki Gdańskiej.  Dowiedzieliśmy się tam, że np. popularna Flądra to tak naprawdę Stornia, poznaliśmy modele różnych gatunków ryb i ciekawostki związane z tymi gatunkami. Następnie uczestniczyliśmy w wykładzie pt: „Szkodliwe dla zdrowia człowieka związki w Morzu Bałtyckim, który prowadziła P. dr inż. Marta Staniszewska. Pani dr opowiedziała o toksycznych dioksynach, zatruwających wody Morza Bałtyckiego, a także ich pochodzeniu i rozmieszczeniu w w/w/ wodach. Po wykładzie udaliśmy się na Gdański Uniwersytet Medyczny, gdzie samodzielnie zwiedzaliśmy przygotowane przez studentów stoiska. Każde ze stoisk poruszało inny temat medyczny. Bardzo podobało nam się to, iż przy każdym stoisku można było samodzielnie coś wykonać i zbadać. Dowiedzieliśmy się m.in. jak wykrywa się guzy w piersiach, jak pobiera się krew, czy jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Nam szczególnie podobało się to, że mogliśmy sobie nawzajem wykonać badanie ultrasonograficzne (USG). Oprócz tego można było rozwiązywać testy dotyczące ciała człowieka – jego budowy wewnętrznej – po których otrzymywało się nagrodę. Wyjazd uważamy za bardzo udany i mamy nadzieję, że uda nam się wyjechać na ten festiwal ponownie za rok.