Rekrutacja na staże 2013

Dodano: 04-02-2013

   

UWAGA!!! Zmiana terminu rekrutacji na staże zagraniczne!

Rekrutacja odbędzie się 02.03.2013r.

 

 

 

Program uczenie się przez całe życie

Leonardo da Vinci staże 2012                                                                  

„Rozwój kompetencji dla przyszłości”

 

     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Somoninie im. Józefa Wybickiego powołuje komisję kwalifikacyjno – rekrutacyjną do poinformowania o zasadach dla zainteresowanych udziałem w projekcie Leonardo da Vinci staże w roku 2013 „Rozwój kompetencji dla przyszłości” i przeprowadzenia rekrutacji na praktyki zagraniczne w roku szkolnym 2012/2013.

 

  1. Termin dostarczenia kart zgłoszeniowych wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie szkoły   do 04.02.2013 r.
  2. Posiedzenie komisji kwalifikacyjno – rekrutacyjnej odbędzie się dnia 09.02.2013 r. godz. 8 00  (sobota) wg porządku:

8 00 – 8 45 – test zawodowy                                           – B. Kramp,

8 50 – 9 30 – test językowy                                            – K. Kowalewski,

9 45 –  rozmowa kwalifikacyjna w trzech grupach.

 

  1. Ogłoszenie listy uczestników, w tym rezerwowych 28.02.2013 r.