Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Dodano: 14-11-2012

Dnia 14.11.2012 w ZSP w Somoninie odbyła się debata pt. „Mobilna młodzież” , której celem było uświadomienie współczesnej młodzieży jak ważną cechą na rynku pracy jest bycie osobą mobilną. Debatę zorganizowano w ramach światowego tygodnia przedsiębiorczości oraz projekty Leonardo da Vinci. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – to przede wszystkim uczniowie i osoby zainteresowane wzbogaceniem swojej wiedzy, nabyciem umiejętności, które później mogą być wykorzystane na rynku pracy. Wydarzenie ma miejsce w ponad 120 krajach świata na sześciu kontynentach przez jeden tydzień: 12-18 listopada 2012 roku.

W naszym spotkaniu brały udział szkoły powiatu kartuskiego wymieniając się zdobytym doświadczeniem w zakresie odbywania zagranicznych praktyk zawodowych w różnych krajach Europejskich m.in. Malta, Belgia, Francja, Wielka Brytania.

Po prezentacji rozpoczęła się debata, w której uczniowie w pięciosobowych grupach zastanawiali się nad wartością pracy na europejskim czy też regionalnym rynku. Efektem tej współpracy było stworzenie bilansu zysków i strat pracy zagranicą, czy też pracy na regionalnym rynku pracy. W każdym jednak przypadku stwierdzono, że aby mieć pracę należy być osobą mobilną tj. osobą, która uczy się przez całe życie i nie boi się zdobywać umiejętności zawodowych na różnych rynkach pracy. Mobilność jest niezbędnym warunkiem, by być konkurencyjnym, poszukiwanym pracownikiem. To także wymóg nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki.

 

    Opracowanie:

Katarzyna Brylowska