Dzień Edukacji Narodowej

Dodano: 15-10-2012

 

 

Sprawozdanie z obchodów Dnia Edukacji Narodowej

 

            W dniu 15.10.2012 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W części oficjalnej Pani Dyrektor wygłosiła krótkie przemówienie, następnie wręczyła nagrody i wyróżnienie dla nauczycieli.

Po zakończeniu części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru, przedstawiono społeczności szkolnej nowego przewodniczącego samorządu uczniowskiego który  złożył  podziękowania  i  wręczył  drobne upominki odchodzącym władzom.

Następnie młodzież zaprezentowała część artystyczną.

           Przedstawienie pt. „Duża przerwa” było montażem słowno-muzycznym . Uczniowie klasy II i I technikum hotelarskiego pokazali trud i zaangażowanie w pracę swoich nauczycieli i wychowawców, poprzez scenki z życia nauczycieli, przeplatane utworami muzycznymi.

Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.

           Na zakończenie przedstawiciele samorządu szkolnego złożyli życzenia i wręczyli pani dyrektor nauczycielom i wszystkim pozostałym pracownikom szkoły kwiaty oraz zaprosili na słodki poczęstunek.

            Po zakończeniu apelu wszyscy udali się na zajęcia lekcyjne.