MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA RATOWNICZA

Dodano: 22-05-2012

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA RATOWNICZA

Zadanie współfinansowane jest przez Powiat Kartuski

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Somoninie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczniów szkoły ZSP w Somoninie do Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej.

Rekrutacja odbędzie sie wg następujących kryteriów:

– wiek uczestników 16-17 lat,

– frekwencja za ostatnie 6 miesięcy (5pkt),

– wyniki w nauce za I semestr (5pkt),

– działalność w OSP, (5 pkt.),

– aktywność społeczna (5pkt.).

Decyduje suma otrzymanych punktów.

Szczegółowych informacji można uzyskać u Katarzyny Brylowskiej.