Rybka z Kaszub

Dodano: 29-11-2011

„Rybka z Kaszub”

Finał konkursu na najlepszą potrawę rybną wraz z akcją promującą ochronę jezior

We wtorek, 29 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbył się finał konkursu na najlepszą potrawę rybną wraz z akcją promującą ochronę jezior.

W spotkaniu udział wzięło wielu znakomitych gości, m.in. przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego szczebla lokalnego i wojewódzkiego, organizacji pozarządowych, organizacji i instytucji działających w zakresie ochrony środowiska oraz zainteresowani tematem kaszubskich jezior. Podczas dyskusji zastanawiano się przede wszystkim nad stanem czystości jezior z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby.

Wprowadzenia do spotkania dokonał p. Marek Byczkowski (LGR Kaszuby)mówiąc o szansach i zagrożeniach dla regionu.  Następnie w swoich wystąpieniach prof. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (Uniwersytet Gdański), Witold Sieciechowski (Kaszubski Park Krajobrazowy), Alicja Mazur (Starostwo Powiatowe w Kartuzach), Lech Regliński (LGR Kaszuby), Stanisław Markowski (LGR Kaszuby) poruszyli istotne dla regionu tematy: „Podatność jezior na eutrofizację (proces gromadzenia się materii organicznej spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych w jeziorach), „Wpływ infrastruktury nadjeziornej na czystość jezior”, „Ochrona jezior w kontekście uwarunkowań prawnych”, „Zrównoważone wykorzystanie zasobów kaszubskich jezior”. 

W trakcie spotkania odbył się również finał konkursu na najlepszą potrawę rybną. Swoich sił w konkursie próbowało 13 uczestników, wśród nich m.in. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i osoby prowadzące działalność turystyczną. Uczestnicy konkursu zaprezentowali potrawy regionalne z wykorzystaniem ryb słodkowodnych występujących na obszarze LGR Kaszuby takich jak: szczupaki, sielawy, okonie, płotki, leszcze oraz lin.

Komisja konkursowa w 5 – osobowym składzie miała dość trudne zadanie, oceniając aż 23 potrawy w zakresie walorów smakowych, estetyki i sposobu prezentacji potrawy, oryginalności oraz związku dania z regionem i jego tradycjami. W czasie przerwy wystąpił zespół „Muzyczne pogotowie”, który rozbawił wszystkich zebranych.

Spotkanie zakończono ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem atrakcyjnych nagród.                                                                                                                                       

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – „Drapieżnik” – Elżbieta Marcińska z Tuchlina (Gmina Sierakowice)
II miejsce – „Pstrąg faszerowany” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie (Gmina Somonino)
III miejsce
– „Szczupak faszerowany w sosie koperkowym” – Wichrowe Wzgórze Maria Kostuch z Chmielna (Gmina Chmielno)                                                                           

Wyróżnienia:

– „Szczupak faszerowany w kolorach tęczy w galarecie” – Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie (Gmina Sierakowice)
– „Ryba w sosie chrzanowym” – Danuta Dzwonkowska ze Stężycy (Gmina Stężyca)
– „Karp z pieczarkami w śmietanie” – Spółdzielnia Socjalna „GRÓD GOTÓW” z Węsior (Gmina Sulęczyno)