Podziękowania

Dodano: 21-04-2011

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Somoninie im. Józefa Wybickiego składa podziękowania:

Panom Witoldowi Skowronek i Maciejowi Wilmanowskiemu – P.U.P. INDUSCO

Panu Jackowi Wrońskiemu

Panu Franciszkowi Magulskiemu

za wszelką pomoc oraz wsparcie finansowe udzielone naszej szkole.