Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

Dodano: 03-03-2011

23.02.2011 r. to dzień bardzo ważny w historii Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w  Somoninie - 
otwarcie  długo wyczekiwanej sali
gimnastycznej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni przez panią
Dyrektor Elżbietę Świętoń goście, wśród których byli przedstawiciele
władz samorządowych, pomorski kurator oświaty, wykonawcy inwestycji,
przedstawiciele duchowieństwa oraz dyrektorzy szkół, absolwenci, rodzice,
uczniowie i pracownicy szkoły.

Po serdecznym powitaniu gości przez panią  dyrektor Elżbietę Świętoń nastąpiło uroczyste
przecięcie wstęgi.

Do tej zacnej roli zaproszono: przedstawiciela Sejmiku
Wojewódzkiego Dariusza Męczykowskiego, Starostę Kartuskiego Janinę
Kwiecień,
Przewodniczącego Rady Powiatu Mieczysława Woźniaka, byłego
Przewodniczącego Rady Powiatu Edmunda Kwidzińskiego, byłego Wójta Gminy
Somonino Mieczysława Flisikowskiego, Prezesa Radburu Jana Czapiewskiego,
Dyrektora Technicznego Radburu Macieja Czapiewskiego, Przewodniczącego
Rady Rodziców  Franciszka Magulskiego,
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Michała Budycha, Przedstawiciela
Rady Pedagogicznej Krystynę Herzberg, pracownika obsługi
Stanisława Tredera,
przedstawicieli Konsorcjum Ryszarda Czoskę i
Stanislawa Hirsza,
Członka Zarządu Województwa Pomorskiego
Czesława Elzanowskiego ,
Pomorskiego Kuratora Oświaty Zdzisława
Szudrowicza
oraz gospodarza  uroczystości Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Somoninie Elżbietę Świętoń.

Następnie proboszcz somonińskiej parafii ks. Piotr Kardas dokonał poświęcenia
nowej sali.

W dalszej części oficjalnej pani Dyrektor Elżbieta Świętoń podziękowała
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu. Z kolei goście na ręce
Pani dyrektor składali gratulacje, życząc dalszych sukcesów oraz nowych
pomysłów do realizacji.

Głos zabrali również przedstawiciele licznie przybyłych absolwentów,
którzy miło wspominali okres nauki w szkole chociaż nie było wtedy sali…

Atmosfera uroczystości była bardzo miła a uświetniła ją część artystyczna
w wykonaniu uczniów, którzy poprzez słowo, symbole i taniec przekazali historię
swojej szkoły. 

Uroczystość zakończyła się bankietem dla wszystkich gości, podczas
którego można było podzielić się refleksjami, powspominać, odbyć „podróż
sentymentalną” po szkole.