Spotkanie z ekspertem

Dodano: 14-03-2011

SPOTKANIE Z EKSPERTEM  14.03.2011

KÓŁKO REGIONALNO– GASTRONOMICZNE Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁU W SOMONINIE

Zajęcia odbyły się 14 marca 2011 roku w ZSP w Somoninie  w ramach kółka regionalno – gastronomicznego z elementami aranżacji stołu. Na zajęcia został zaproszony  były szef kuchni z hotelu Heweliusz w Gdańsku – Kazimierz Żołnowski,  a tematem zajęć było sporządzanie potraw garmażeryjnych – zakąsek np. ryby w galarecie, ryby faszerowane, galantyna z kurczaka, koreczki i hit tatar z łososia.

W zajęciach wzięło  udział 12 uczniów klas: Zasadniczej szkoły zawodowej – kucharz małej gastronomii, technikum hotelarskiego i technikum
organizacji usług gastronomicznych, którzy od II semestru uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych kółka regionalno- gastronomicznego z elementami aranżacji stołu pod opieka nauczyciela Joanny Skrzypkowskiej.

 Uczniowie  dzięki realizacji projektu Kompetencje dla przyszłości – zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego, mają możliwość  podnoszenia swoich kwalifikacji , umiejętności , zdobywania nowej wiedzy z dziedziny hotelarskiej
i gastronomicznej. Zajęcia odbywają się 2 w lub 3 razy w miesiącu.

Zajęcia mają taka formę aby uczniowie korzystający z tej oferty edukacyjnej, która uczniom szkoły stwarza możliwość rozwoju osobistego i daje bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji oraz pracy zawodowej.

Dodatkowe formy kształcenia – zajęcia dodatkowe wzmacniają  atrakcyjność kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej i hotelarskiej, podnoszą jakość oferty edukacyjnej służącej podnoszeniu umiejętności uczniów ZSP w Somoninie, aby odpowiadały standardom
europejskim.

Uczniowie szkoły w Somoninie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, dzięki którym mogą się rozwijać i dokształcać.

Zajęcia prowadził                                                        Opiekun grupy

Kazimierz Żołnowski                                                Joanna Skrzypkowska

 

Nr wniosku: WND-POKL. 09.02.00-22-048/09

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Tytuł: Kompetencje dla przyszłości – zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu