Światowy Dzień Turystyki

Dodano: 30-09-2010

28 września w szkole odbyły się obchody Światowego Dnia
Turystyki. W programie, uczestnicy staży w Belgii i Turcji, realizujący projekt
Leonardo da Vinci pt.: „ Absolwent Somonina na europejskim i regionalnym rynku
pracy”, przedstawili społeczności szkolnej prezentację multimedialną z odbytych
praktyk. Stażyści opowiedzieli o miejscach odbywania staży, nabytych
umiejętnościach zawodowych i językowych oraz sposobach spędzania czasu wolnego.

W drugiej części programu odbył się finał szkolnego konkursu
wiedzy o Belgii i Turcji. Laureaci eliminacji klasowych odpowiadali na pytania
z zakresu: geografii, turystyki, kultury i gastronomii obu krajów. Zwycięzcą
konkursu została Monika Zalewska  (klasa
I T), II miejsce zajął Bartosz Pobłocki (klasa III Ta), a III miejsce przypadło
Krystianowi Haupa (klasa II T).