Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu

Dodano: 11-06-2010

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły brali
udział w wycieczkach edukacyjnych w ramach projektu „Rozszerzenie oferty szkół zawodowych
powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem
edukacyjno-zawodowym” współfinansowanym  ze  środków Unii
Europejskiej w ramach EFS :

·      17 maja w Trójmiejskich Targach
Pracy na Politechnice Gdańskiej – kl. II ZSZb

·      28 maja w Bałtyckim Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Gdańskim – kl. I Tab

·      11 czerwca na Akademię Morską w Gdyni – kl.I ZSZb

     Na początek Prodziekan  Wydziału
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa przedstawił nam ofertę Akademii dot.
kierunków kształcenia , możliwości zatrudnienia, miejsc rozrywki, praktyk
studenckich i zapewnił, że każdy absolwent uczelni znajduje pracę.
Odwiedziliśmy Wydział Mechaniczny , Elektryczny i ich laboratoria gdzie
zobaczyliśmy jak ćwiczą studenci. Poznaliśmy również historię i tradycje
Akademii podczas projekcji filmu zrealizowanego przez absolwentów tej uczelni.
Jako ciekawostkę otrzymaliśmy wolny wstęp na seans w Planetarium Akademii
Morskiej. Wszyscy pomimo wysokiej temperatury tego dnia wrócili zadowoleni i na
pewno  wybiorą się nie raz do  Gdyni, a może w przyszłości na studia
dla prawdziwych ”twardzieli”.