Spotkanie w Rumunii

Dodano: 31-05-2010

Projekt Partnerski Leonardo da Vinci 2008-2010 PREUHOTRA – Przygotowanie i wspólny monitoring praktyk w branży hotelarskiej Preparation and co-mentorship for European hospitality training – PREUHORTA nr projektu: 2008-1-BE3-LEO04-00057 10

           Sprawozdanie Koordynatora Szkolnego – spotkanie w Rumunii          w  TECHNICAL COLLEGE FOR FOOD                      INDUSTRY “TEREZIANUM”   w   Sibiu, Rumunia

                                 31.05 – 04.06.2010 z dn. 08.06.2010

Czerwcowe spotkanie partnerskie w Rumunii było ostatnim spotkaniem w Projekcie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich 16 instytucji partnerskich, ze strony polskiej 2 nauczycieli ZSP w Somoninie oraz 3 przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Uczestnicy spotkania z ramienia ZSP Somonino: – Dyr. Elżbieta Świętoń – Helena Lewandowska (Koordynator Szkolny Projektu) Stroną goszczącą było technikum gastronomiczne TEREZIANUM w Sibiu. Przebieg spotkania:

1. Przegląd produktów Projektu wykonanych przez wszystkie instytucje partnerskie i ocena stopnia ukończenia zadań. • Informacje o regionie, kulturze, informacje praktyczne, podróż, możliwości zakwaterowania, warunki pracy, działanie w przypadkach losowych, spędzanie wolnego czasu. • Lekcje językowe: praca, przypadki losowe, podróż, kontakty towarzyskie. • Słowniczek – 4 dziedziny tematyczne. • Program tygodnia wymiany. • Arkusze monitoringu i ewaluacji praktyk Leogems: arkusze podstawowe, kuchnia, restauracja, arkusze końcowe ewaluacyjne.

 2. Omówienie raportu końcowego Projektu przez belgijskiego Koordynatora Projektu: • Część wspólna raportu – uzgodnienie treści. • Część dotycząca instytucji partnerskiej – przykładowy raport szkoły Stella Maris z Belgii.

3. Prezentacja Projektu Partnerskiego Comeniusa na temat zdrowej żywności i wyrobów regionalnych przez Loredanę Fisichella z Catanii na Sycylii.

4. Powitanie i słowo wstępne w wykonaniu dyrektora szkoły rumuńskiej Terezianum, wicedyrektora i przedstawiciela miejscowych władz oświatowych – wysoka ocena Projektu jako przedsięwzięcia edukacyjnego i integracyjnego.

5. Zakwaterowanie uczestników w hotelu Silva w Sibiu.

6. Tradycyjne potrawy Rumunii i Siedmiogrodu. Posiłki w hotelu Silva oraz obiektach gastronomicznych w Sibiu oraz okolicach, w tym: • restauracja Lunca Sibielului w Sibiel, • restauracja Ana Tower w Sibiu, • restauracja Trei Stejari w Sibiu, • piwniczna karczma w zamku Jidvei, • restauracja regionalna Dobrun w Sibiu.

7. Poznanie zabytków Sibiu i Transylwanii, obiektów kultury i sztuki, spuścizny historycznej regionu: • Średniowieczny kamienny kościół katolicki i fortyfikacje w Cisnădioara, kościółek prawosławny i cmentarz prawosławny, • Muzeum ikon malowanych na szkle w Sibiel – ikony z wieków ubiegłych i współczesne, stroje ludowe Siedmiogrodu, • Zamek Bethlen-Haller, hotel zamkowy z elementami wzornictwa ludowego, piwniczna gospoda Jidvei, słynna rumuńska winnica, produkująca markowe wino Jidvei, • Muzeum etnograficzne Astra – budowle i eksponaty regionalne Transylwanii (m.in. wiatraki, młyny, łodzie, domostwa drewniane kryte strzechą, typowe wnętrza wiejskie, narzędzia i maszyny rolnicze, drewniana karuzela i huśtawka, tradycyjny system produkcji oleju słonecznikowego), • Starówka – historyczne centrum Sibiu: – zabytkowe kamienice, ratusz z XIIw. i rynek Starego Miasta, -kościół rzymsko-katolicki Św. Urszuli, kościół prawosławny, -gmach uniwersytetu w Sibiu.

 8. Kultura regionu – folklor w muzyce i tańcu: • Występ grupy wokalno-tanecznej w zamku Jidvei – tradycyjny stary taniec regionalny w wykonaniu dziewcząt, • Występ grupy wokalno-tanecznej w restauracji Dobrun – piękny pokaz rumuńskiego tańca ludowego.

 9. Krajobrazy podkarpackich terenów Siedmiogrodu, tereny rolnicze, zabudowa wiejska.

10. Historia najnowsza i obecna sytuacja polityczno-gospodarcza Rumunii: • Krwawa „rewolucja” 1989 i losy kraju po obaleniu reżimu Ceauşescu, • Partie polityczne Rumunii, obecna partia rządząca, • Trudna sytuacja gospodarcza i polityczna w obecnej chwili: strajk generalny sfery budżetowej i emerytów wskutek drastycznego obniżenia płac. EWALUACJA • Szkoły partnerskie wyraziły zadowolenie z przebiegu Projektu, wypracowanych produktów i pracy Koordynatora Projektu – belgijskiej szkoły Stella Maris. Opracowano wspólną część raportu końcowego i omówiono sposób wykonania raporu w części B – dla poszczególnych instytucji. • Arkusze Leogems znajdą zastosowanie w praktycznym kształceniu zawodowym w szkole. • Wszelkie materiały wypracowane w Projekcie wykorzystane zostaną na praktykach zagranicznych w dwóch projektach Leonardo da Vinci IVT w ZSP Somonino. • W wyniku Projektu nawiązane zostały dodatkowe kontakty, owocujące współpracą w ramach LdV IVT – ze szkołą w Catanii, Sycylia, oraz szkołą w Usak, Turcja. • Złożono 2 nowe wnioski do NA – Projekt Partnerski Leonardo da Vinci (Food and Beverage for You) oraz Projekt Transferu Innowacji (Food Safety).

UPOWSZECHNIANIE:

1. Informacje na stronie internetowej ZSP www.zspsomonino.pl , w kronice szkolnej, na szkolnej wystawce w hallu.

2. Wspólna strona internetowa projektu http://preuhotra.leogems.org oraz strona Community www.community.eun.org .

3. Upowszechnianie na radach pedagogicznych, spotkaniach szkolnych.

Szkolny Koordynator Projektu HELENA LEWANDOWSKA