Wyjazd do Muzeum w Będominie

Dodano: 01-12-2009

Dnia 16 października 2009 roku (piątek) odbyła się wycieczka klas pierwszych zawodowych do Muzeum  Hymnu Narodowego w Będominie. Mieści się on w barokowym dworku z początku XVIII wieku, w którym urodził się Józef Wybicki, twórca „Mazurka Dąbrowskiego”. Dwór otoczony jest zabytkowym parkiem, w którym rosną  piękne drzewa – pomniki przyrody, wśród nich liczący ponad 400 lat „Dąb Wybickiego”.
Tam oprowadzał nas przewodnik, który zaprezentował nam bogatą kolekcję muzykaliów patriotycznych, wśród nich dziewiętnastowieczne pozytywki wygrywające „Mazurka Dąbrowskiego” oraz najstarsze nagrania płytowe tej pieśni z początku XX wieku, a także jedną z największych w Polsce kolekcję archiwalnych, patriotycznych kart pocztowych z motywem Orła Białego.
Dalej Pan pokazał nam dwie wystawy stałe. Pierwsza zatytułowana „Józef Wybicki i jego epoka”, ukazuje życie i działalność publiczną Józefa Wybickiego oraz okoliczności powstania „Mazurka Dąbrowskiego”. Prezentuje  też zabytkowe wnętrza  pomorskiego dworu szlacheckiego z XVIII i początku XIX wieku. Druga wystawa przedstawia rolę „Mazurka Dąbrowskiego” w podtrzymaniu świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów i w ich walkach o odzyskanie utraconej państwowości, począwszy od XIX wieku aż po okres II wojny światowej.

W wycieczce brali  udział uczniowie klasy I ZSZ a, I ZSZ b, II T. Opiekunami byli nauczyciele i wychowawcy: Anita Leszkowska, Katarzyna Brylowska, Tomasz Pytka, Mateusz Jancen, Ryszard Gucia. Wycieczka upłynęła w miłej atmosferze i przyczyniła się do lepszej integracji klas pierwszych.