Wycieczka na Litwę 25-29.10.2009r.

Dodano: 01-12-2009

Wycieczka miała na celu poznanie piękna Wilna, które  jest najbardziej „centralnym” miastem kontynentu europejskiego leżącym w odległości zaledwie 25 km na południe od centrum Europy.
Różnorodność architektury Wilna, liczne kościoły, wieże, fortyfikacje, ukryte w zaciszu średniowieczne podwórza i dziedzińce oraz wąskie uliczki, świadczą o bogactwie historycznym miasta.
Perłą Starego Miasta jest położona na północno-wschodnim krańcu monumentalna bazylika archikatedralna. Pierwsza archikatedra została wzniesiona w XIII w. na miejscu dawnej świątyni pogańskiej. Obecne kształty kościół uzyskał w XVIII w. i jest dzisiaj najokazalszym dziełem wileńskich twórców architektury klasycznej.
Okres renesansu miał stosunkowo niewielki wpływ na miasto, lecz również pozostawił po sobie wspaniałe zabytki, z których najbardziej znamienitym jest XVI-wieczna Ostra Brama – część murów obronnych miasta, oraz kościół św. Michała i część dziedzińców uniwersyteckich. Należy tu wspomnieć, że Uniwersytet Wileński, założony w 1579 r., jest jedną z najstarszych uczelni europejskich.
Z epoki późnego baroku pochodzi także kościół św. Trójcy i brama bazylianów. Bogaty zespół barokowy stanowi kościół, zabudowania klasztorne, dzwonnica oraz brama klasztorna. Wysoka (17,5 m) brama o szerokości 10,8 m została wzniesiona w 1761 r. przez architekta J. Glaubitza i ozdobiona przepiękną kompozycją ku czci św. Trójcy.
Wilno jest dziś centrum życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego Litwy. Działa tutaj siedem teatrów profesjonalnych, kilka orkiestr symfonicznych i kameralnych, kwartety i inne grupy artystyczne. Wileński Teatr Młodzieżowy, Litewska Orkiestra Kameralna, Państwowa Orkiestra Symfoniczna to dziś zespoły znane na całym świecie. Miasto oferuje mieszkańcom oraz przybyszom barwną mozaikę imprez kulturalnych, począwszy od koncertów z utworami J. S. Bacha, a kończywszy na przedstawieniach sztuki eksperymentalnej. Liczne muzea i odbywające się w nich imprezy są nieodłączną częścią życia kulturalnego litewskiej stolicy.
Kowno — miasto położone w centralnej części Litwy, u zbiegu rzek Niemna i Wilii. Miasto wyrosło z osady, po raz pierwszy w źródłach pisanych odnotowanej w 1361 roku. W celu obrony przed Krzyżakami zbudowano tu murowany zamek, szczątki którego zachowały się po dzień dzisiejszy.
Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem wyżej opisanego Kowna, skąd udaliśmy się w drogę powrotną do domu.
Każdy z nas mógł wynieść z wycieczki coś dla siebie, mimo intensywności zwiedzania przekazane przez panią przewodnik informacje na zawsze pozostaną w naszej pamięci i w dużej mierze zostaną wykorzystane na zajęciach lekcyjnych.
                                       Uczniowie klasy III Ta, II Tb, II Ta