Forum Twórczości Ludowej

Dodano: 02-11-2009

W dniach 16 – 17 października 2009 r. odbywało się w naszej szkole kolejne, już XI Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy ZSP w Somoninie, którego tematem było bednarstwo. Uroczystego otwarcia  dokonali organizatorzy – dyrektor ZSP pani Elżbieta Świętoń i dyrektor GOK pan Marian Kowalewski.
O tym jak się robi tradycyjną drewnianą beczkę opowiedział i pokazał pan Jerzy Jankowski, jeden, jak sam o sobie powiedział, z ostatnich bednarzy. Bednarstwo to zanikający zawód, a wyroby bednarskie nie służą już jako przedmioty codziennego użytku, częściej jako ozdoby kuchni, lokali gastronomicznych czy ogrodów. Dlatego właśnie Forum Twórczości ludowej ma za zadanie przybliżyć zanikające profesje.
Jak co roku przyjechało do Somonina wielu twórców ludowych z całego Pomorza, wystawiając swoje produkty na stoiskach urządzonych na holach i w salach naszej szkoły. Wyroby sztuki ludowej można było nie tylko pooglądać, ale także kupić.
Przebywający w tym czasie goście z Comeniusa też kupili sobie wiele ciekawych pamiątek z Kaszub.
Spotkanie umiliły występy dziecięcego zespołu folklorystycznego „Modre oczka” działającego przy Szkole Podstawowej w Somoninie. Drugiego dnia twórcy ludowi spotkali się w grupach dyskutując i wyciągając wnioski do dalszej działalności. Odbyły się również warsztaty tematyczne z młodzieżą, po czym XI Forum Twórców Ludowych zostało uroczyście zakończone.

Nie pozwólmy zaniknąć naszej kaszubskiej tradycji!